lördag 20 oktober 2007

Fotografi vs. Film, del1


Jag fick en bra fråga av Peter, på mitt förra inlägg, så jag tänkte skriva lite om mina erfarenheter med Fotografi kontra Film.

Vi tänker ofta på likheterna mellan Fotografi och Film. Vi glömmer lätt att det finns stora skillnader. Den största är hur vi berättar en historia. Här i ligger, enligt min mening, den största fördelen för fotografin.

Ytmässigt är det inte stor skillnad, vi har båda höjd, bredd och "djup". Men där vi fotografer koncentrerar allt i ETT ögonblick, använder filmen en dimension till, nämligen TID. Det kan tyckas att filmen har en fördel här, men jag vill hävda motsatsen. En bit film är alltid "fångad" i ett skeende. Du måste börja vid A och låta tiden löpa till B. Det är ingen mening att snabbspola en film för att få grepp om vad som händer.

Vi fotografer koncentrerar ett händelseförlopp, ett skeende, till EN bild. Allt är nerkokat till ett ögonblick. Alltså, du kan när som helst återvända till denna bild. Du kan bära den med dig! Den kan alltid vara tillgänglig. Det gör att den heller aldrig blir riktigt "färdig". En bild har inget början och inget slut.

Jag får ofta frågan "Kan man inte bara ta en scen ur filmen? Varför måste en fotograf fotografera samma scen för att ge en bild som kan användas till marknadsföring" (det är detta som är mitt jobb).

Svaret är egentligen enkelt. Det du tror du "ser" i en scen på uppskattningsvis 30 sekunder är inte det som "finns på filmen". Filmberättaren använder sig nämligen av kameraklipp och tid för att "mixa" ihop det du får som en upplevelse. I din hjärna smälter sedan detta ihop till ett skeende. Fotografen däremot, måste koncentrera detta händelseförlopp, i tid och kameravinklar, till ett ögonblick som berättar samma historia (inte alltid helt sant).

En parentes. Det talas ofta om att det kommer kameror som man filmar med. Sedan plockar man den rutan som man tycker är bra. Det är mycket möjligt att det blir så. Men jag tror inte det blir bra bilder av det. Det är nämligen saker som, ögonblicket, bränvidden, tiden, utsnittet och framförallt känslan för vad som är ett ögonblick, en bild, som jag tror är det viktiga.

Gick detta resonemang  att förstå?

Jag inser att jag inte givit Peter hans svar men jag återkommer med fler inlägg i detta ämnet film.

Historien fortsätter.

1 kommentar:

Thomas Carlgren sa...

Du har bättre kamera än filmfotografen. Eftersom det är två olika medium så blir bilden mer berättande om du tar den än om man klipper ut den från filmen. Jag har gjort jobb där man tagit bort mig av ekonomiska skäl (tror jag) och tagit ut bilder från video som sedan användes till tryck. Användbart? Allt går att trycka. Det är betraktaren som bestämmer om det är bra.