måndag 25 februari 2008

Nordic Light


Den 1 -7 maj 2008 är det Fotofestival i Kristiansund,Norge.

I rulltrappan

Bland de stora rovdjuren är leoparden en överlevare och vinnare. Trots sin storlek är detta huvudsakligen nattaktiva rovdjur svårt att studera i det vilda. Den som önskar se leoparder i det fria bör uppsöka någon av de reservat som har starka populationer.

www.bobreklambyra.se