torsdag 16 juli 2009

Religonsfrihet finns det i IRAN ?


Från manifestationen (demonstationen) på Sergelstorg den 15/7-09.
Som född i Sverige, kan man nog inte i sin vildaste fantasi förstå vad delar av det Iranska folket har fått utstå, dels i form av krig och att man inte får tycka och uttrycka det man känner.Skulle det blivit annorlunda med en annan President?Eller skulle Överstepräster (mullorna) ändå styra???

1 kommentar:

Knut Koivisto sa...

Frågan är alltid.. Vem ligger bakom. I vems intresse var det att de som styr kom till makten. Jag vet inte själv svaret men i ett land så rikt på olja..

Svaret på din fråga: Ja och Nej.

I Iran finns många olika religioner som får utövas av sina utövare, men man är inte fri att välja själv hur man vill.

Frågan är snarare, Vilken sorts frihet finns i Iran?