torsdag 16 juli 2009

IRAN ett land under mullornas förtryck?


Under gårdagens manifestation (demonstration) på Sergelstorg försökte ett 500 tal Iranier på olika sätt få lite av EU toppmötesdeltagarnas uppmärksamhet. Frågan är kan det vara så att ett land mår bra av att leva efter regler och värderingar som man gjorde för 100 tal år sedan i västvärlden. Onekligen har man ett annat straff & rättssystem där.

1 kommentar:

Knut Koivisto sa...

Det märkliga är att på grund av motsättningen USA - Iran, så har Shiie fått stå för det gammla konservativa Islam och Sunni som det "modernare".

När det på många sätt är tvärt om. Shiie är den delen som är mer öppen för omtolkningar och moderniteter (religionen, inte de som styr i olika länder).

I västvärlden råder en stor, stor okunnighet om Islam. Enda sättet att ta reda på hur det egentligen ligger till är att själv ta reda på fakta och då måste man söka den utanför våra vanliga media.