onsdag 14 januari 2009

"Att våga närma sig motivet" för andra gången

© Anders Petersen

FotoWorkshop
Att våga närma sig motivet
Extrovert – Introvert
Workshop med Anders Petersen – Ewa Stackelberg - Lennart Kaltea
Vår 2009: 27 april - 2 maj 2009
Fotoworkshop med de erkända fotograferna Anders Petersén, Ewa Stackelberg och Lennart Kaltea. För andra gången erbjuder Internationella Skolorna Barcelona med Fotoskolan STHLM som samarrangör WORKSHOPEN – ”ATT VÅGA NÄRMA SIG MOTIVET”

Vad tyckte deltagarna i FotoWorkshopen 1-5 september i Barcelona 2008?
"De fantastiska föreläsarna/fotograferna och att ta del av kursdeltagarnas utveckling och arbete, utbyte av erfarenheter, idéer och tankar...."
"Det var varit oerhört inspirerande och mixen mellan Anders Petersen och Ewa Stackelberg var perfekt"
"Hög konstnärlig standard = höga mål = bjudit in de bästa" … Jag tycker faktiskt det har varit jättebra"
"Har fört mig framåt i mitt fotograferande/skapande med ett jättekliv"
"De olika aspekterna på skapande och villkor för skapande - De fantastiska fotograferna... Evas visdom."
"Att det var olika föreläsare med samma bakgrund med olika ingång/perspektiv."
"Att vi blev så inspirerade i att det måste komma från oss själva och vi måste ta det på allvar och att det tar tid…"

http://www.is-barcelona.com/

Inga kommentarer: