måndag 7 september 2009

Kanaler, vägar, städer och mindre tätorter

© Knut Koivisto 2009

/Knut

Inga kommentarer: