torsdag 18 september 2008

O F F E R I N G by James Nachtwey


Gå på vernisage på Utställningen "Offering" i närvaro av världsfotografen James Nachtwey. Utställningen visas i samband med Lydmar Hotels öppnande på Södra Blasiehamnen 2. Lördag den 27 September, kl. 13-16