lördag 29 mars 2008

Före utan tvekan

Det här märket har definitivt haft en funktion före. Nu är skorstenen omgärdad av ett staket och möjligheten till eventuell överträdelse har minimimerats till ett intet.

www.bobreklambyra.se

Inga kommentarer: