måndag 31 december 2007

Gott Nytt ÅR


Ja, så har vi då har vi ytterligare ett år att lägga till handlingarna, som förhoppningsvis gjort mänskligheten ett år klokare.
Men tyvärr, tvivel infinner sig då man ser människors handlingar runt om i världen och här hemma. I väst tycks den allsmäktige
och allenarådande guden heta Shopping, upp med ett nytt shoppingcenter, det är den rätta vägen mot evig lycka. Hur man nu
får ihop det med sparande av jordens resurser, det är en ekvation som är svårlöst och säkert inte behöver lösas av
våra närmaste generationer. Så vi kan blunda ett tag till. I en annan del av världen stoppas utvecklingen med bomber och förtryck. Så det finns mycket att önska sig inför kommande år. Men varför oroa sig för dom världsliga problemen så här på årets sista dag, det kanske finns mindre problem att lösa på närmare håll? Så gott Nytt År på er alla


http://www.sorenfroberg.com

Inga kommentarer: