onsdag 9 januari 2008

Utställning


http://www.hedengrens.se
http://www.sorenfroberg.com

Nytt år. Vad betyder det?


I TV har nyss synts en fantastisk serie om Galapagos-öarna.
Denna del av världen har till stora delar varit oförändrad under årtusenden. Djurlivet är totalt överväldigande i sin mångfald.
Jag, om ingen annan, "tappade hakan" emellanåt. Senaste delen häromdagen handlade bland annat om djurlivet under havsytan. Nattetid dök de mest egenartade, ofta ljusskimrande varelser upp framför kameran. Simmande genomskinlig kräfta när såg du det senast? Blåglimrande skruvar och annat aldrig tidigare sett gjorde entré och många andra i en aldrig sinande ström.
När jag igår fotograferade en soffa i ett möbelvaruhus upptäckte jag denna märkliga metalltråd på en vägg. Plötsligt kändes det som om jag vistades i Galapagos-öärnas arkipelag 1000 meter under under ytan. Fantasin hade slagit till i min hjärna.
Min bild får här bli en symbol för det oberäkneliga livet. Vad kommer att hända härnäst under 2008?
Grattis till ett nytt spännande år alla sköna bloggare!!!

www.konny,se

Hur mycket häst är du


Vår civilisationsprocess är intimt förknippad med hästen.
Hästen har gjort folkförflyttningen möjlig.
Hästen har hjälpt oss att odla marken liksom att fälla skog och flytta stenblock.
Hela vår moderna mänskliga historia har möjliggjorts av vårt samarbete med hästen.
Under det senaste halvseklet har antalet hästar varit på tillbakagång. Fram till nu.
Nu används hästen i skogsbruket igen  därför att den går varsamt fram i den ömtåliga miljön.
Nu används hästen i städernas parker igen  därför att den lugnar ner vårt tempo och stillar våra sinnen.
Under årtusenden har vi kommit hästen nära.
Under årtusenden har vi lärt oss prata med och förstå vår viktigaste bundsförvant bland djuren.

mer hästbilder på:

http://www.carlgren.se
bilderna finns under projects